They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

oj, bardzo odmienne stany świadomości - stardog serwis - archiwum

Temat: Wokalista zespołu Universe nie żyje
nie wiem, czy ktoś z Was wybiera sie na pogrzeb Mirka, ale jeśli tak, to tutaj info ze strony Universe: Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w dniu 07.11.2007r. o godz. 11-tej. przy ul. Bożogrobców.
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=6382Temat: Remont ratusza w Chorzowie Starym
Należy oczywiscie wziąć pod uwagę odnowienie Pl. św. Jana i remont ul. Siemianowickiej oraz pozostałych kamienic na ul. Bożogrobców, choć większość prezentuje dość dobry stan, więc gdyby dokończyć remont kościoła, Chorzów...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=4643


Temat: Co dalej z miejską rzeźnią?
Porządek obrad XV sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 27 września 2007r. – godz. 9.00: (...) 17.Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanym na terenie Chorzowa – budynek przy ulicy Zjednoczenia 1. 18.Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanym na terenie Chorzowa – budynek kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31. (...) www UM *** Rzeźnia nikogo w UM nie obchodzi.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1122


Temat: Uroczystości Zakonu Bożogrobców
Uroczystości Zakonu Bożogrobców 9 czerwca 2006r. o godz. 17.00 w Kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców rozpoczną się uroczystości Zakonu Bożogrobców, związane z XI Inwestyturą Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w ... zakończy pierwszy dzień uroczystości. Druga część odbędzie się 10 czerwca br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Natomiast 23 czerwca br. również w Kościele św. Marii Magdaleny o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w 749 rocznicę nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców przez Władysława Księcia opolsko-raciborskiego UM Chorzów
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=892


Temat: Wieści z Rady
Dzisiejsza Sesja Rady Miasta Chorzów należała do wyjątkowo długich i obfitujących w gorące dyskusje. Złożyło się na to kilka czynników: ilość projektów uchwał była spora, kilka z nich budziło niemałe emocje, ... budziły projekty uchwał o nieodpłatnym przekazaniu gminie mieszkań przy ul. Bożogrobców 11 i Racławickiej 12. Również podjęto uchwały dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla dwóch zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, zlokalizowanych na terenie Chorzowa: Budynek Kościoła św. Barbary przy ul. 3 Maja 20 oraz budynek zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia 1. Podjęto równiez uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ... Publicznej (BiP) na stronie Urzędu Miasta. Wczorajsza sesja jednak będzie dodana za kilka tygodni, tak jak się to zwyczajowo dzieje. Podaje linka do strony BiP-u z sesjami: http://www.chorzow.um.gov...0d7c9df80b13bbd
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1613


Temat: Dawne trasy i linie tramwajowe
Witamy Jacka ! Hmmm, najpierw mi przyszedł do głowy kościół Św. Barbary i ul. 3-go Maja, ale to raczej nie jest tam. Z obiektów podobnych jakie się zachowały do dzisiaj to przychodzi mi do głowy dzielnica Chorzów Stary. W ciągu linii 12 jest taki mały jakby zameczek zaraz za zabudowaniami (rejon Bożogrobców). Mam nadzieję, że on tam jeszcze stoi, bo ostatnio jak...
Źródło: forum.tramwaje.slask.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: Univers Mirek Breguła nie żyje
gdyby ktoś się wybierał na pogrzeb, to info ze strony Zespołu: Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w dniu 07.11.2007r. o godz. 11-tej. przy ul. Bożogrobców.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=3009


Temat: Historia Chorzowa, cz. I - Początki wsi Chorzów
Witam, tym postem rozpoczyna cykl krótkich artykułów historycznych. Początki Chorzowa Pierwsze wzmianki o osadzie koło Bytomia, która mogła dać początek wsi Chorzów pochodzą z listu papieża Innocentego II do biskupa gnieźnieńskiego ... dzisiejszy Chorzów jest niewielkie. Bliższa jest teza, że papież miał na myśli inną wieś leżącą nieopodal Bytomia. Innym, bardziej wiarygodnym dokumentem z tamtego okresu jest dokument wydany w 1198 roku przez patrarchę zakonu bożogrobców w Jerozolimie - Monachusa. W dokumencie patriarcha pisze do episkopatu, kleru zakonnego, rycerstwa, oraz wiernych Kościoła w księstwie polskim. W dokumencie wspomniana jest nazwa Coccha. Niestety podobnie jak w przypadku nazwy Zversov i tutaj nie ma żadnych dowodów świadczącym iż Coccha to Chorzów. Następnym źródłem sugerującym istnienie Chorzowa w XIII w. jest wzmianka pochodząca wprawdzie z 1792 roku, jednak mówiąca o napaści Tatarów na wsie Chorzów i Dąb w 1241 roku. Autorem wzmianki jest ówczesny proboszcz chorzowski - Ludwik Bojarski. Tatarzy faktycznie mogli przechodzić przez Bytom, a dalej przez Chorzów ... ustalić na podstawie znalezionych kości i przedmiotów codziennego użytku że życie na terenach dzisiejszego Chorzowa Starego (czyli wsi Chorzów) istniało już w X wieku. Oprócz opisanych przezemnie wyżej nazw Zversov i Coccha, w średniowiecznych dokumentach pojawiają się także nazwy Harzew, Chorevo, Charev, Chareu. Pierwszym (i chyba najważniejszym) dokumentem jest akt lokacji z 1257 roku, wydany zakonowi bożogrobców miechowickich. Aktu nadania dwóch wsi (Chareu i Belobreze) bożogrobcom dokonał w Czeladzi w święto św. Jana Chrzciciela książe opolsko-raciborski - Władysław. Wiele osób zadaje sobie pytanie skąd się wzięła nazwa Chorzów. Jedna z hipotez głosi iż wzięła się on od imienia "Charz" co z kolei wywodzi się od Zachariasz. Nie wiemy jednak kim był ów Zachariasz. Plan sytuacyjny Chorzowa przez lata był ten sam. Główną ulicą była obecna ul. Bożogrobców, kościół parafialny stał na miejscu dzisiejszego kościoła św. Marii Magdaleny, wzdłuż głównej ulicy usytuowane były zagrody, a zaraz za nimi pola. Układ ten pozostał po dziś dzień. c.d.n Bibliografia: Jan Drabina-Historia Chorzowa od średniowiecza do 1968 roku.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=102


Temat: Dni Chorzowa 2010
ŚWIĘTO MIASTA 2010 Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Święto Miasta, które w tym roku poprzedzone zostanie uroczystą inauguracją Iluminacji Zabytkowej Wieży Wyciągowej Szybu Prezydent przy ul. Kościuszki. Uroczystość będzie miała miejsce 11 ... – główne obchody. Już o godz. 10.30 Wielka Parada „Bożogrobcy w Chorzowie”. Jak każdego roku znajdą się w niej elementy nawiązujące do chlubnej tradycji Chorzowa i Królewskiej Huty. W największej na ... można także obejrzeć legendarnych Bożogrobców, w których wcieli się Chorzowska Policja Konna. Natomiast od godz. 14.00 w Skansenie rozpocznie się Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego: pokazy walk rycerskich, tańca dawnego czy konkurencje zabawowe dla dzieci. O godz. 16.00 na Stadionie przy ul. Lompy rozpocznie się Festyn, podczas którego wystąpią Elektryczne Gitary oraz GENESIS KLASSIK. 13 czerwca zapraszamy na Reggae Rap Festiwal także na Stadionie ... Wypoczynku. Tegoroczne obchody Święta Miasta zakończy Msza Święta upamiętniająca 753 rocznicę nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców, która odbędzie się 24 czerwca w Kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej o godz. 18.00.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=5526


Temat: Rewitalizacja centrum miasta - ponowne wskazania
hmm, juz nie pamietam w ktorym z tematow o tym dyskuowalismy, wiec chyba ten odpowiedni http://www.chorzow.eu/ind...956293532499439 Znakowanie zabytków Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie przystąpił do pierwszego etapu znakowania tabliczkami obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków woj. śląskiego i obiektów objętych ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie. W pierwszej kolejności zamontowanych zostanie 51 tabliczek, na których zawarte są informacje o pierwotnej nazwie obiektu, ... Koszt wykonania 51 tabliczek w wysokości 15 tys. zł pokryło miasto. Wykaz obiektów na których zostaną umieszone tabliczki BUDYNKI MIESZKALNE, WILLE: 1. Willa - ul. Stefana Batorego 44, p 2. Willa - ul. Stefana Batorego 17, 3. Willa - ul. Sobieskiego 13,p 4. ul. Zjednoczenia 1 - Drapacz Chmur,p 5. Kolonia robotnicza - ul. Graniczna /Szczepańska /Odrowążów /Karłowicza, (4)p I, II 6. "Bauferein" - ul. Farna /Karpacka /Karłowicza, (3)p / zespół zabudowy spółdzielczej/ 7. "Bauferein" - ul. Barska /pl. Mickiewicza /Stalmacha, (3)p /budynek w stylu modernistycznym/ 8. "Bauferein" - ul. Karwińska, p / zespół zabudowy spółdzielczej/ 9. Willa - ul. Stefana Batorego 35,p MILITARIA: 1. Schron dowodzenia ul. Katowicka 68, BRAK BUDYNKI UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: 1. Ratusz Miejski - Rynek 1,m 2. Ratusz Gminy Chorzów - pl. Piastowski 17,p 3. Ratusz Gminy Wielkie Hajduki - ul. Ratuszowa 3,p 4. Poczta Główna - ul. Pocztowa 1,dm 5. Dworzec PKP - ul. Armii Krajowej 46,p 6. Budynek ZUS - ul. Dąbrowskiego 45,dm 7. Szpital Specjalistyczny - ul. Zjednoczenia 10,m 8. Zespół Szpitali Miejskich im. A. Mielęckiego - ul. Strzelców Bytomskich 11, 9. Teatr Rozrywki - ul. M. Konopnickiej 1,m 10. Dom Pomocy Społecznej - ul. Powstańców 45,m 11. Starochorzowski Dom Kultury - ul. Siemianowicka 59,m BUDYNKI SZKOLNE: 1. IV Liceum im. M. Skłodowskiej - Curie - ul. Dąbrowskiego 34,dm 2. I Liceum im. J. Słowackiego - ul. Dąbrowskiego 36,m 3. III Liceum im. S. Batorego - ul. Farna 7,dm 4. II Liceum im. J. Ligonia - ul. 3 Maja 22,dm 5. Zespół Szkół Ekonomicznych - ul. Urbanowicza 2,pespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, im. J. Śniadeckiego - ul. Piotra 1,m OBIEKTY PRZEMYSŁOWE: 1. Wieża wyciągowa szybu Prezydent - ul. Kościuszki,p 2. Zajezdnia tramwajowa Chorzów Batory - ul. Inwalidzka 5,p 3. Dyrekcja Huty Batory - ul. Dyrekcyjna 3,p 4. Zabudowania Szybu Elżbieta - ul. Siemianowicka,p 5. Rzeźnia Miejska - ul. Krakusa 3,p OBIEKTY SAKRALNE: 1. Kościół p. w. św. Wawrzyńca - ul. Lwowska/ Konopnickiej,m 2. Kościół p. w. św. Barbary - ul. 3 Maja 18,dm 3. Kościół p. w. św. Marii Magdaleny - ul. Bożogrobców 31,m 4. Kościół p. w. św. Józefa - ul. Łagiewnicka 17,m 5. Kościół p. w. św. Jadwigi - ul. Wolności 51,m 6. Kościół p. w. św. Antoniego - ul. Kopernika 1,p 7. Kościół p. w. WNMP ul. Farna 3,m 8. Kościół p. w. NSPJ - ul. Długa 32,m 9. Kaplica cmentarna parafii św. Jadwigi - ul. Cmentarna/Drzymały,p 10. Kościół im. Elżbiety - ul. Katowicka 96,m 11. Kościół im. M. Lutra - ul. Powstańców 13,p
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=3252


Temat: Święto Miasta 2007
czerwiec 2007 godz.11.00 PARADA „Bożogrobcy w Chorzowie” (ul. Wolności – Dworcowa, Stadion Miejski przy ul. Lompy 10a) z udziałem dzieci i młodzieży chorzowskich szkół i stowarzyszeń, klubów sportowych, aktorów Teatru Rozrywki, policji konnej, grup i zespołów artystycznych w tym rycerzy, szczudlarzy, orkiestr dętych i innych instytucji z Chorzowa. Stadion Miejski MORiS ul. Lompy 10 godz. 11.00 Chorzowskie talenty: występy artystyczne solistów zespół ... SZTYGARKA ul. Piotra Skargi 34a godz. 21.00 Przedstawienie CHOLONEK w wykonaniu Teatru Korez 17 czerwiec 2007 WPKiW Duży Krąg Taneczny II FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW 11.00 Orkiestra Tramwajów Śląskich /Chorzów 12.15 Orkiestra "Batory" / Chorzów 13.30 Orkiestra Chorzowski Brass Band z towarzyszeniem grupy tanecznej ATRIA/ Chorzów 15.00 WIELKA PARADA ORKIESTR (otwarcie) 16.15 Prezentacje mażoretek ALFA / Ozimek 16.30 Koncert szkockiej ... Orkiestra Dęta z Tarnopola (UA) 20.45 Darek Band / Chorzów Skansen WPKiW godz. 11.00 Msza święta w drewnianym Kościółku pw. św. Józefa Robotnika w ramach I Światowego Zjazdu Chorzowian. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3 WYDARZENIE ROKU 4.06.2007 godz. 17.00 Piotr POTWOROWSKI - malarstwo Kino Panorama ul. Wolności 14.06.2007 godz. 18.15 Fragmenty filmów dokumentalnych „Chorzów na taśmach archiwalnych” Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13 Finał Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski Pomnik Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty (teren byłej Jednostki Wojskowej) 22.06.2007 godz. 19.00 Złożenie kwiatów z okazji 85 rocznicy przyłączenia Chorzowa do Polski. WPKiW Pole Marsowe 23.06.2007 godz. 17.00 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA: BAKSZYSZ, CARRANTUOHILL, DIKANDA I OTIS GRAND (USA) Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1 24.06.2007 godz. 9.00 Jubileusz 750 lecia Chorzowa. Uroczysta sesja Rady Miasta Kościół św. Marii Magdaleny ul. Bożogrobców 24.06.2007 godz. 11.00 Jubileusz 750 lecia Chorzowa. Uroczysta Msza święta przy oprawie artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK 15.00 Festyn - obiekt Starochorzowskiego Centrum Sportu przy ul. Harcerskiej. W programie: program dla dzieci, koncerty zespołów: UNIVERSE, Smoke Revival, Jerzego Grunwalda i Janusza Hryniewicza.
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=2307